THÔNG BÁO

Nhà trường thông báo tới sinh viên khóa 36 nội dung sau:

1.     1. SV K36 khoa Mầm non và Tiểu học đăng ký lại toàn bộ các học phần môn chung, môn riêng theo thời khóa biểu ngày 05/3/2015;

2.     2. SV K36 khoa Tự nhiên, Xã hội, Ngoại ngữ đăng ký lại các học phần môn chung theo thời khóa biểu ngày 06/3/2015;

        3. Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 09/3/2015;

3.       4. Thời gian mở cổng đăng ký online:

- Khoa Mầm non và Tiểu học đăng ký: từ 20h00 ngày 05/3/2015 đến 20h00 ngày 08/3/2015;

- Các khoa còn lại  từ 13h00 ngày 06/3/2015 đến 20h00 ngày 09/3/2015.


1839 lượt truy cập
Các thông báo khác
Điều chỉnh về phân công chuyên môn nên giảng viên dạy môn Lí luận giáo dục – Lí luận dạy học Tiểu học (07/10/2014 10:11:17)
Đăng ký học phần tín chỉ đối với sinh viên K35 bậc đào tạo Tiểu học và THCS (01/20/2014 09:34:09)
(01/07/2014 10:36:38)
Thông báo về việc đăng ký học học phần Học kỳ II năm học 2013-2014 đối với K34. (12/13/2013 12:44:50)
Thông báo về việc đăng ký học phần Học kỳ 3 đối với K34. (06/04/2013 11:05:49)
Đăng ký học phần kỳ 2 năm 2012 - 2013 (05/18/2012 07:14:41)