THÔNG BÁO MỞ CỔNG ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ
Mở cổng đăng ký tín chỉ cho học kì 2 năm học 2015-2016 đối với khóa 36 và 37

 

1. Sinh viên khóa 36, 37 khoa Mầm non và Tiểu học đăng kí các học phần theo Thời khóa biểu kí ngày 09/12/2015.

- Đối với lớp Mầm non CLC K36 sinh viên chỉ đăng kí học phần môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Sinh viên khóa 36, 37 khoa Tự nhiên, Xã hội, Ngoại ngữ đăng kí các học phần theo Thời khóa biểu môn chung hệ THCS đào tạo theo tín chỉ kí ngày 09/12/2015.

 

3. Thời gian mở cổng đăng kí online cho sinh viên: từ 14h30’ ngày 10/12/2015 đến 16h00’ ngày 18/12/2015.

Địa chỉ online: http://tinchi.cdsphthn.edu.vn (Thời khóa biểu và văn bản hướng dẫn sinh viên đăng kí gửi kèm; số lượng sinh viên lớp tín chỉ được quy định trong phần mềm đào tạo)

 

620 lượt truy cập
Các thông báo khác
THÔNG BÁO (03/05/2015 21:26:51)
Điều chỉnh về phân công chuyên môn nên giảng viên dạy môn Lí luận giáo dục – Lí luận dạy học Tiểu học (07/10/2014 10:11:17)
Đăng ký học phần tín chỉ đối với sinh viên K35 bậc đào tạo Tiểu học và THCS (01/20/2014 09:34:09)
(01/07/2014 10:36:38)
Thông báo về việc đăng ký học học phần Học kỳ II năm học 2013-2014 đối với K34. (12/13/2013 12:44:50)
Thông báo về việc đăng ký học phần Học kỳ 3 đối với K34. (06/04/2013 11:05:49)
Đăng ký học phần kỳ 2 năm 2012 - 2013 (05/18/2012 07:14:41)